Vote now for your favourite text! Elo ofstëmmen!
Balsuokite dabar už savo mėgstamiausią tekstą!

Select your favourite text (1 per age category) in the table below by ticking the box to the left of the finalist's name. when you have finished, simply click on "Vote now".
Lentelėje pasirinkite savo mėgstamiausią tekstą (po 1 kiekvienoje amžiaus kategorijoje), pažymėdami langelį, esantį kairėje pusėje nuo finalininko vardo.
Baigę spauskite "Balsuoti dabar".

Kategorija 12-17 metu

Kategorija 18-26 metu