Esch 2022
Esch 2022

,,Prix Laurence” konkurso taisyklės

 • “Prix Laurence” konkursui gali būti teikiami 12-26 metų autorių parašyti įvairių žanrų kūriniai liuksemburgiečių, vokiečių, prancūzų, anglų, lietuvių, portugalų bei italų kalbomis (Lietuvos nacionalinė komisija laukia tekstų lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis).
 • Dalyvių amžiumi laikomas dalyvio amžius kūrinio pateikimo dieną.
 • Konkurso tema visiškai laisva.
 • Dalyviai garantuoja, kad jų pateiktas tekstas ar jo dalys nebuvo publikuoti ar kitaip pateikti jokiuose kituose leidiniuose ar formatuose ir nebus niekur kitur publikuoti iki konkurso rezultatų paskelbimo.
 • Konkurso tekstai pateikiami www.prixlaurence.lu, skiltyje “Taisyklės ir tekstų pateikimas” / ”Pateikimo forma”.
 • Konkurso dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes: 12-17 ir 18-26 metų.
 • Liuksemburgo, Lietuvos, Italijos ir Portugalijos konkurso komisijos bus sudarytos iš literatūros ekspertų, kurių kompetencijas patvirtinta studijų baigimo diplomai, publikacijos ir kita profesinė veikla. Komisijų sprendimai bus priimami uždaruose posėdžiuose. Komisijų sprendimai laikomi galutiniais ir neskundžiamais. Komisijos nekomentuoja savo sprendimų konkurso dalyviams.
 • Tekstai lietuvių, italų ir portugalų kalbomis bus pateikti nacionalinėms komisijoms Lietuvoje, Italijoje ir Portugalijoje. Šių komisijų atrinkti tekstai bus išversti į anglų ar prancūzų kalbas ir pateikti Liuksemburgo komisijai, kuri vykdys galutinę finalistų atranką.
 • Konkurso finalas vyks 2022 m. balandžio 24 d. Betembūre (Liuksemburgas). 18-26 metų konkurso finalistų dalyvavimas renginyje privalomas. Į konkurso finalinį renginį negalinčių atvykti autorių tekstai į finalinį konkursą nebus įtraukti. 
 • Finalinio renginio metu, 2022 m. balandžio 24 d., sekmadienį, finalistai skaitys savo tektus arba iš anksto atrinktą teksto dalį komisijai ir publikai. Vienam dalyviui bus skirtos 7 minutės.
 • Konkurso finalistai ir laimėtojai, priklausantys 12-17 metų amžiaus grupei, bus paskelbti finalinio renginio metu 2022 metų balandžio 24 d. ir informuoti elektroniniu paštu balandžio 25 d.
 • Nuo balandžio 25 d. finalinio renginio dalyviai 5 dienoms taps autorių rezidencijos Betembūre svečiais. Rezidencijos programoje numatytos kūrybinės dirbtuvės, ekskursijos, pokalbiai apie literatūrą ir kita veikla. Finalistai gyvens Betembūro savivaldybės šeimose, kurias atrinks konkurso organizatoriai.
 • Konkursinių darbų pateikimo terminas – iki 2021 m. spalio 31 d. 23 :59 (GMT +1 laiko zona)
 • Tekstai, kuriuose bus vulgarių, diskriminacinių pasisakymų politinėmis ar religinėmis temomis ar kitų neapykantos kalbos elementų, nebus priimami.
 • Visi pateikti tekstai pateks į “Prix Laurence” archyvą ir bus matomi puslapyje www.prixlaurence.lu.
 • Finalistų tekstai bus publikuoti specialiame konkurso tekstų rinkinyje, jų naudojimo teisių turėtojas – Betembūro savivaldybė